Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bauskas Tūrisma informācijas centrs

Pamatinformācija
Skats no Rīgas ielas. Foto: Bauskas TIC

Kontaktinformācija

 
Pārvaldes institūcijas >> Tūrisma centrs
 Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
 

Padotība

 Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

 1999
 
Bauskas TIC mērķi:
1. informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību, konsultācijas tūristiem tūrisma pakalpojumu izmantošanā Bauskas novadā, iespēju robežās Zemgalē, Latvijā;
2. veicināt tūristiem draudzīgas tūrisma vides veidošanu, iniciēt tūrisma attīstības un mārketinga aktivitātes, izstrādāt tūrisma attīstības stratēģijas un plānus, apvienot tūrisma pakalpojumu sniedzējus, veidojot sadarbību starp privāto un publisko sektoru, lai veicinātu tūrisma attīstību, jaunu tūrisma produktu attīstību un Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs;
3. veicināt Bauskas rātsnama kā novada reprezentācijas un apskates objekta iesaisti tūrisma apritē.
 
Bauskas TIC funkcijas:
1. Bauskas TIC darbības nodrošināšana;
2. tūrisma informācijas un datu bāzes www.tourism.bauska.lv uzturēšana un atjaunošana;
3. tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana, konsultēšana un savstarpējās sadarbības veidošana;
4. tūrisma mārketinga un reklāmas aktivitāšu īstenošana Latvijā un ārvalstīs;
5. Bauskas novada tūrisma interešu pārstāvēšana valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijās;
6. tūrisma attīstības stratēģiju izstrādāšana, īstenošana un tūrisma produktu veidošana un īstenošana Bauskas novadā;
7. Bauskas rātsnama darbības nodrošināšana un iesaistīšana tūrisma apritē.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Tūrisma informācijas centrs apmeklētājiem slēgts: 1.janvārī, Lieldienās, 1.maijā, 23. 24.jūnijā, 18.novembrī, 24.,25.,26. un 31. decembrī!
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 
Informācijas tehnoloģijas

IT aprīkojums