Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Nevalstiskas organizācijas >> Nemateriālais kultūras mantojums
Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra
 Zvanītāji, Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477
 

Apraksts

 2004
 
Latvijas Tradicionālās kultūras asociāciju (RITAVA) izveidoja 2004.gadā pēc Latvijas un ārzemēs dzīvojošo tradicionālās kultūras speciālistu un pētnieku konferences „Tradicionālā kultūra mūsdienu kultūras un izglītības kontekstā” Rucavā, kuras laikā tika izstrādāta „Stratēģija un taktika tradicionālās kultūras ietekmes palielināšanai sabiedrībā” .
 
Latvijas tradicionālās kultūras saglabāšana, attīstība un popularizēšana.
Uzdevumi:
• Sekmēt Latvijas tradicionālās kultūras vērtību pārmantojamību un veicināt to pieejamību plašai sabiedrībai gan Latvijā, gan ārvalstīs.
• Sekmēt Latvijas sabiedrības kultūras, sociālo un etnisko integrāciju.
• Sekmēt pozitīva Latvijas tēla un atsevišķu reģionu, novadu un pašvaldību tēlu veidošanu ar tradicionālās kultūras līdzekļiem, un padarīt Latviju pievilcīgu ārvalstu tūristu un investoru acīs.
• Informēt un izglītot iedzīvotājus tradicionālās kultūras jomā un rosināt lēmumu pieņēmējus atzīt tradicionālās kultūras nozīmību Latvijas attīstības kopējos procesos.
• Sekmēt tradīciju kopēju profesionālo izaugsmi.
• Iesaistīties tradicionālās kultūras pētījumos.
• Veicināt tradicionālajā kultūrā sakņotu kultūras programmu, pakalpojumu un inovatīvu produktu izstrādi.
 
2016.gadā
Asociācija piedalījās Nemateriālā kultūras mantojuma likumprojekta apspriešanā Saeimā 1. un 2. lasījumā, ar to noslēdzot 2010.gadā uzsākto līdzdarbību šā likuma izstrādē.

Juridiskais statuss

 Biedrība

NVO darbība

 50
 
Biedrībā "Latviskās dzīvesziņas centrs ZALTIS".
Sadarbība ar biedrību "Kustība par latvisku kultūru izglītībā".

Reģistrācija

  40008085317