Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Riebiņu novada senioru deju grupa "Riebiņu varavīksne"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> senioru
 Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu nov., LV-5326
 Ilze Bojāre
 22485146

Kolektīva piederība

 2014
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Senioru ansamblis ''Riebiņu Varavīksne'' nodibinājās 2014 gada 7. novembrī. Ansamblī dzied 6 seniores un ansambli vada Fredis Bergmanis. Mūsu moto'' Nenovecot'', tāpēc sanācām kopā, lai savu brīvo laiku pavadīt kopā un mūsu sniegumu varētu redzēt arī citi iedzīvotāji.
 
Gada laikā esam apmeklējuši un uzstājušās citās senioru biedrībās- Galēnos, Pieniņos, Silajāņos, Līvānos, Stabulniekos, Sīļukalnā. Piedalījamies vokālo ansambļu skatē Riebiņos.
 
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Senioru
 Sieviešu
 6