Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Pabažu dāmu klubiņš "Baltā"

Pamatinformācija
Svešvalodas kursi

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs
 Pabažu klubs, Pabaži, Sējas nov., LV-2162
 Rita Celma

Kolektīva piederība

 1999
 Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcijas pārziņā
 Pabažu kultūras nams

Kolektīva raksturojums

 
Iepazīt savas dzīves kultūru un apgūt iespēju dzīvot saskaņā ar sevi, kā arī iemācīties nepakļauties dažādiem aplamiem spriedumiem no malas, jo mērķtiecīgi pilnveidojot un izkopjot sevi, sieviete var kļūt pašapzinīga, mierīga, līdzsvarota un veiksmīga gan sabiedrībā, gan personīgajā dzīvē.
 
Pabažu dāmu klubiņš darbojas no 1999. gada ar pašizglītošanos, izveidojusies nepieciešamība iesaistīt ar vien jaunas dalībnieces, kurām ir grūti iekļauties sabiedrības aktīvajās pārmaiņās. Dāmu klubs sievietēm dod jaunas iespējas
• palīdzēt iegūt jaunas zināšanas, pilnveidot sevi;
• izbaudīt darbīgo sieviešu atmosfēru un pabūt kopā ar interesantiem un gudriem lektoriem;
• satikties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem;
• izrauties no mājas, būtu sabiedrībā un justies vajadzīga;
• dot iespēju palīdzēt risināt sasāpējušas problēmas tepat uz vietas.
 
1. Palīdzēt sievietēm izkļūt no grūtdienības, kas laukos ir
viena no lielākajām problēmām.
2.Veicināt lauku sieviešu iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs.
3. Rast sev un citām sajūtu, ka esi nepieciešama.
4. Problēmu risināšanas veidu izzināšana stresa situācijās.
5. Pētīt veselības problēmu cēloņu un sakarību saistību ar
psiholoģisko klimatu ģimenē un sabiedrībā.
6. Alkoholisms un narkomānija – problēmas risināšana
ģimenē.
7. Palīdzība nelabvēlīgajām ģimenēm.
 
1 līdz 2 x mēnesī
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Vidējās paaudzes
 Sieviešu
 10
 
 
Pabažu dāmu klubiņš nodarbojas no 1999.gada ar pašizglītošanos pieaugušo izglītībā iesaistot ar vien jaunas dalībnieces, kurām ir grūti iekļauties sabiedrības aktīvajās pārmaiņās. Dāmu klubiņa ,,Baltā,, uzdevums ir Iepazīt savas dzīves kultūru un apgūt iespēju dzīvot saskaņā ar sevi, kā arī iemācīties nepakļauties dažādiem aplamiem spriedumiem no malas, jo mērķtiecīgi pilnveidojot un izkopjot sevi, sieviete var kļūt pašapzinīga, mierīga, līdzsvarota un veiksmīga gan sabiedrībā, gan personīgajā dzīvē.