Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Gaigalavas pagasta jauniešu centrs "Enjoy"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs
 Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov., LV-4618
 Marika Skābarde
 22311127

Kolektīva piederība

 2014
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Gaigalavas jauniešu centrs „Enjoy” ir biedrības „Radītprieks” izveidots un 2014.gada 29.augustā dibināts jauniešu centrs.
 
Radīt vidi, kur jauniešiem kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku.
Centra uzdevumi –
 pulcēt jauniešus kopā siltā un omulīgā telpā,
 piedāvāt jauniešiem alternatīvas iespējas mūsdienu tehnoloģiju izmantojumam,
 iesaistīt jauniešus savstarpējā komunikācijā,
 palīdzēt īstenot ieceres un idejas,
 attīstīt jauniešu un pagasta pašizaugsmi.
 
Jaunieši piedalās Gaigalavas KN rīkotajos pasākumos, iesaistās Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes organizētajos un koordinētajos jaunatnes projektos un konkursos, apmeklē Rēzeknes novada pagastu jauniešu rīkotos pasākumus, uzņem ciemos citu pagastu un novadu jauniešus, staro enerģijā, mīlestībā, dzīvespriekā !
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Bērnu un jauniešu
 Jauktie
 39
 

Video

Skaņas dati