Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Bērzgales pagasta jauniešu klubs "Baterija"

Pamatinformācija

Kolektīva kontaktinformācija

 
Mākslinieciskie kolektīvi >> Interešu nozare >> interešu klubs
 Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov., LV-4612
 Ilze Čudare
 Ilze čudare
 28740141

Kolektīva piederība

 2015
 Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

 
Dibināts 2015.gada februārī
 
Veicināt un dažādot bērnu un jauniešu lietderīga brīva laika pavadīšanas iespējas
 
Jauniešu klubiņa uzdevumi un darbības jomas:
- veicināt jauniešu līdzdalību savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā;
- neformālās izglītības popularizēšana un aktualizēšana;
- veicināt sadarbību starp jauniešu organizācijām, pašvaldībām un uzņēmējiem;
- rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu jauniešu vidū;
- veicināt jauniešu līdzdalību radošo darbnīcu un interešu pulciņos;
- sadraudzības un kontaktu veidošana starp jauniešiem.
 
Darba dienās no plkst.13.00 līdz 17.00
Vispārīgās ziņas

Kolektīvs pārskata periodā

 Bērnu un jauniešu
 Jauktie
 30
 
Atzinības

Iegūtās atzinības