Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Daudzfunkcionāls centrs
 Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 Eva Rozīte-Ņikitina
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības aģentūra

Apraksts

 2013
 
Aģentūra ir 2007. gadā izveidotās Saldus pilsētas pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas centrs” un 2009. gadā pārsauktās Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs” tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja, un tās izveides mērķis ir veicināt tūrisma, kultūras un sporta nozaru attīstību un sadarbību visā Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzturēt un pilnveidot saikni ar sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs (nolikuma 10.punkts). No 2015. gada 1. septembra saskaņā ar Saldus novada domes 2015. gada 30. aprīļa lēmumu Aģentūra pilnībā pārņem agrākās Saldus novada pašvaldības iestādes “Saldus kultūras centrs” pārvaldes uzdevumus un pašvaldības funkciju izpildi kultūras jomā.
 
Aģentūras mērķis ir veicināt tūrisma, kultūras un sporta nozaru attīstību un sadarbību visā Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzturēt un pilnveidot saikni ar sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs, nodrošināt informācijas apriti publiskajā telpā.
 
Aģentūras uzdevumi kultūras nozares veicināšanā:
3.4.1. veicināt Saldus novada tēla atpazīstamību un popularizēšanu kultūras nozarē;
3.4.2. izstrādāt kultūras nozares projektus un piedalīties kā sadarbības partnerim šīs nozares projektu sagatavošanā un realizēšanā;
3.4.3. koordinēt /organizēt novada nozīmes kultūras pasākumus;
3.4.4. veicināt un atbalstīt Saldus novada biedrību un nodibinājumu darbību kultūras jomā;
3.4.5. nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras darbiniekiem, tautas mākslas kolektīviem, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, Latvijas novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu;
3.4.6. veidot kultūras aktivitāšu kopējo darba plānu un koordinēt kultūras iestāžu sadarbību plāna realizācijai, sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Saldus kultūras centru, Saldus mākslas skolu, Saldus mūzikas skolu un pagastu pārvaldēm;
3.4.7. nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanas procesu sadarbībā ar novada virsvadītāju un virsdiriģentu, izstrādāt nolikumus, organizēt amatiermākslas kolektīvu skates, nodrošināt koprepertuāra apguvi;
3.4.8. apkopot nepieciešamo informāciju un sagatavot statistikas atskaites, veidojot kopējo datu bāzi kultūras nozarē;
3.4.9. nodrošināt vienotas darba samaksas sistēmas izstrādi, morālās un materiālās stimulēšanas sistēmas izveidi un tarifikāciju novada kultūras iestādēs/ struktūrvienībās strādājošiem;
3.4.10. veikt citus Domes uzdevumus Pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanā.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

 

Reģistrācija

 90002396732
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Aktivitātes 2018.gadā

Pasākumu saraksts

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1967

Ēka: papildus informācija

 

Telpas KC

 2
 2
 3

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības