Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs

Pamatinformācija

Kontaktinformācija

 
Kultūras centri >> Daudzfunkcionāls centrs
 Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
 Eva Rozīte-Ņikitina
 

Padotība/piederība

 Pašvaldības aģentūra

Apraksts

 2013
 
Aģentūra ir 2007.gadā izveidotās Saldus pilsētas pašvaldības aģentūras “Saldus Tūrisma informācijas centrs” un 2009. gadā pārsauktās Saldus novada pašvaldības aģentūras „Saldus Tūrisma informācijas centrs” tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja, un tās izveides mērķis ir veicināt tūrisma, kultūras un sporta nozaru attīstību un sadarbību visā Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzturēt un pilnveidot saikni ar sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs (nolikuma 10.punkts). No 2015. gada 1.septembra saskaņā ar Saldus novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Aģentūra pilnībā pārņem agrākās Saldus novada pašvaldības iestādes “Saldus kultūras centrs” pārvaldes uzdevumus un pašvaldības funkciju izpildi kultūras jomā.
 
Aģentūras mērķis ir veicināt tūrisma, kultūras un sporta nozaru attīstību un sadarbību visā Saldus novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, uzturēt un pilnveidot saikni ar sadraudzības pilsētām un sadarbības partneriem gan Latvijā, gan ārvalstīs, nodrošināt informācijas apriti publiskajā telpā.
 
Aģentūrai veicamie uzdevumi kultūras jomā - jāveicina Saldus novada tēla atpazīstamība un popularizēšana kultūras nozarē. Tāpat arī jāizstrādā ar nozari saistīti projekti un jāpiedalās to īstenošanā. Protams, Aģentūrai ir arī jākoordinē un jāorganizē novada nozīmes kultūras pasākumus. Neiztrūkstoša ir Aģentūras funkcija dažāda veida sadarbības nodrošināšanā un veicināšana, piemēram, atbalstīt Saldus novada biedrību un nodibinājumu darbību kultūras jomā, kā arī nodrošināt kvalitatīvu metodisko palīdzību novada kultūras darbiniekiem, tautas mākslas kolektīviem, veicināt darbinieku tālākizglītību, profesionālo pilnveidi, Latvijas novadu un ārvalstu atbilstošo institūciju pieredzes iepazīšanu. Sadarbības rezultātā tiek veidots arī kultūras aktivitāšu kopējais darba plānu un koordinēta kultūras iestāžu sadarbība plāna realizācijai, sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeju, Saldus mākslas skolu, Saldus mūzikas skolu un pagastu pārvaldēm. Neiztrūkstošs un būtisks uzdevums kultūras jomā ir nodrošināt Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu un tālāknodošanas procesu sadarbībā ar novada virsvadītāju un virsdiriģentu, izstrādāt nolikumus, organizēt amatiermākslas kolektīvu skates, nodrošināt koprepertuāra apguvi. Līdztekus tam regulārajos Aģentūras darba uzdevumos ietilpst informācijas apkopošana un statistikas atskaišu veidošana, kā arī darbs pie vienotas darba samaksas sistēmas izstrādes, morālās un materiālās stimulēšanas sistēmas izveides un tarifikāciju novada kultūras iestādēs/ struktūrvienībās strādājošiem. Bet Aģentūras ikdienas darbības pamatuzdevums ir veidot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Saldus novadā, tai skaitā Saldus pilsētā, ņemot vērā visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju intereses.

Reģistrācija

 90002396732
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1967

Ēka: papildus informācija

 

Telpas KC

 2
 2
 3

Zāles

 
 
 
Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Aktivitātes 2011.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Aktivitātes 2013.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Atzinības

Iegūtās atzinības

 
 
Aktivitātes 2012.gadā

Plānoto pasākumu saraksts

 
Darbība

Darbība pārskata periodā iestādē

 
 19
 8
 11
 12810
 1200
 11610
 

Darbība pārskata periodā izbraukumos

 0
Kolektīvi
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 2
 
 
Tehniskais aprīkojums un IT

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

 
 3