Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Turlavas pagasta bibliotēka

Pamatinformācija
2014.gada 15.jūlijs. Foto: Sandra Brantevica

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000441
 Gundegas 1, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov., LV-3329
 
 
 
 Sandra Brantevica

Reģistrācijas dati

 90000035590
 05.03.1996
 BLB0477
 12.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 463A
 21.11.2014
 19.09.2019

Vispārīgs raksturojums

 1946
 
1946.gada 1.marts.

Pirmās bibliotēkas vadītājas Annas (Kņubes) Alkšares atmiņu vēstulē minēts, ka bibliotēkā viņa strādājusi no 1946.gada 1.marta līdz 1954.gada 23.janvārim. Bibliotēka atradusies lielā istabā Tautas namā. Grāmatas sākumā esot bijušas maz un atradušās vienā pavecā skapī.
 
Turlavas bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Ikvienam pagasta iedzīvotājam nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību, literatūras popularizēšanu, novadpētniecības materiālu vākšanu. Ir krājuma automatizēta izsniegšana. Izstāžu un pasākumu organizēšana. Sadarbība ar pamatskolu, PII “Lāčuks”, radošiem cilvēkiem.

Dižkoka - Ciemgaļu mežābele - iemūžināšana un rūpes par Dižābeli.
Ciemgaļu mežābeles godināšana maija ceturtā ceturtdienā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Norādītajās dienās bibliotēka atvērta lietotājiem.

Ceturtdiena - metodiskā diena, darbs ārpus bibliotēkas.


Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1967
 3653.8

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 57.1
Izmantošana

Lietotāji

 312
 100
 212

Apmeklējumi

 3641
 2029
 1612
 742
 70353

Izsniegumi

 8681
 1186
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 911
 1714
 4618
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 27
 75