Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000418
 Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov., LV-3326
 
 
 
 Inga Zalgaucka

Reģistrācijas dati

 90000015912
 07.07.2009
 BLB0474
 12.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 252A
 15.11.2013
 15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

 1954
 
Skrundas Bērnu bibliotēka dibināta 1954. gadā. Savu atrašanās vietu mainījusi sešas reizes.
Šobrīd Skrundas Bērnu bibliotēka atrodas pilsētas centrā, Kultūras nama telpās. Šajā ēkā atrodas arī Pilsētas bibliotēka, un Skrundas TV. Vieta ir ļoti izdevīga, jo atrodas netālu no Skrundas vidusskolas, Skrundas Mūzikas skolas, autoostas un Skrundas Pirmsskolas izglītības iestāde.
 
Bibliotēkā strādā 2 darbinieki - bibliotēkas vadītāja un bibliotekāre.
Bibliotēka piedāvā sekojošus bezmaksas pakalpojumus;
• grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un izmantošanai uz vietas lasītavā;
• informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku u.tml.) un datubāzu izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
• datoru un interneta izmantošana;
• lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi, radošas nodarbības, tematiskas izstādes u.c.;
• bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām (SBA).

Atbilstoši 2009. gada 29. janvāra Skrundas domes sēdes lēmumam, bibliotēka sniedz arī maksas pakalpojumus:
• kopēšana, izdruka,
• skenēšana,
• fakss.
Bibliotēka pieejama lietotājiem 35 stundas nedēļā, sestdien un svētdien bibliotēka slēgta. Vajadzības gadījumā (pasākumu rīkošana) darba laiks tiek mainīts. Informācija par bibliotēkas krājumu pieejama Kuldīgas, Alsungas un Skrundas kopkatalogā
Bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī personām ar īpašām vajadzībām.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena. Šajā dienā bibliotēka slēgta lietotājiem.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 85
 20
Izmantošana

Lietotāji

 543
 425
 118

Apmeklējumi

 14480
 7728
 6752
 13444

Izsniegumi

 13804
 13204
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 12
Krājums

Bibliotēkas krājums

 382
 876
 7710
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 3
 34
 1