Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Rumbas pagasta bibliotēka

Pamatinformācija
Bibliotēka

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000439
 Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov., LV-3301
 
 
 Gunita Stāraste

Reģistrācijas dati

 90000038154
 05.03.1996
 BLB0473
 12.01.2004

Iestādes akreditācija

 251A
 23.09.2014
 23.09.2019

Vispārīgs raksturojums

 1928
 
Rumbas pagasta bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1928.gadā, kad dibināta bibliotēkas biedrība, kas atradās Veldzes pamatskolā, kur atradies skapis ar 500 grāmatām. Bibliotēkas fondus papildināja dāvinājumi un ziedojumi. Pēc Latvijas okupācijas 1941. gadā bibliotēkas fonda lielāko daļu sadedzināja un tālākās ziņas parādās no 1949.gada, kad parādās ziņas par bibliotekāru Arvīdu Cimmermani, kura alga bija 380 rbļ., bibliotēka vairākkārt ir mainījusies atrašanās vietu, šajās ēkā bibliotēka atrodas no 1992.g. 2002.g. veikts telpu kapitālais remonts,, kad bibliotēka ieguva tagadējo izskatu un es esmu 34. bibliotekāre , strādāju no 2.09.2013.
 
Bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus, informācijas pieejamību ikvienam Rumbas pagasta iedzīvotājam un citiem interesentiem. Tā sniedz atbalsu vietējās sabiedrības attīstībā, izglītojot iedzīvotājus interneta resursu pilnvērtīgā izmantošanā.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pirmā mēneša ceturtdienā grāmatu izsniegšana Novadniekos;
Trešajā mēneša ceturtdienā metodiskā diena
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1976

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 96.65
 10
Izmantošana

Lietotāji

 337
 137
 200

Apmeklējumi

 5491
 3661
 1830
 2190
 3112

Izsniegumi

 13124
 2986
 10138
 573

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 26
 10
 16

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 872
 880
 8119
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 3
 
 2
 1
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 8
 11

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 7
 7
 1