Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Rudbāržu pagasta bibliotēka

Pamatinformācija
Rudbāržu pamatskolas skolēni stāstīja par savu mīļāko grāmatu.

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000437
 Jubilejas iela 4-14, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324
 
 
 Mārīte Krūze

Reģistrācijas dati

 90000015950
 07.07.2004
 BLB0472
 12.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 250A
 21.11.2014
 21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

 1947
 
Rudbāržu bibliotēka dibināta 1947.gadā
 
Rudbāržu bibliotēka ir vietējās pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde, kas veic bibliotēkas funkcijas un darbojas kā vietējais informācijas centrs. Bibliotēkas mērķis ir apmierināt iedzīvotāju kultūras, izglītības un izklaides vajadzības, apmierināt apmeklētāju vajadzības pēc informācijas, nodrošinot iedzīvotājus ar izsmeļošu, precīzu un viegli pieejamu informāciju. Bibliotēkas mērķis ir palielināt bibliotēkas lomu vietējā sabiedrībā, piedāvājot jaunās IT, interesantas darba metodes un vispusīgu grāmatu klāstu. Rudbāržu bibliotēkai 2011.gadā tikai izveidots grāmatu izsniegšanas punkts Valtaiķu aprūpes nams un pievienota bijušā Sieksātes bibliotēka kā ārējo pakalpojumu punkts. Sieksātes ārējā pakalpojuma punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizes nedēļā, tad arī ir pieejams internets un materiālu printēšana un kopēšana.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Pusdienas Pārtraukums no 12.00 līdz 13.00
Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma
Katra mēneša pēdējā pirmdiena - spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo).
Katra mēneša trešā ceturtdiena - metodiskā diena (apmeklētājus neapkalpo).

Bibliotēkas darba laiks no 1. jūnija līdz 1. septembrim
P. 11.00 - 17.00
O. 9.00 - 16.00
T. 9.00 - 16.00
C. 9.00 - 17.00
P. 9.00 - 15.00
Pusdienas pārtraukums: 12.00 - 12.30
Pirmdienās un piektdienās bez pusdienas pārtraukuma.

Rudbāržu bibliotēkai ir pievienots ārējais pakalpojumu punkts Sieksāte (bijusī Sieksātes bibliotēka)
Sieksātes ārējā pakalpojumu punktā grāmatas tiek izsniegtas vienu reizi nedēļā, otrdienās, tad arī ir pieejams internets, un iespējama materiālu kopēšana un izdruka.
O. 10.00 - 13.00

Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1974
 
"Pagastmājā " atrodas Rudbāržu bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Sieksātē, kas bija Rudbāržu pagasta Sieksātes bibliotēka. Šajās telpās divas dienas nedēļā notiek grāmatu apmaiņa un lietotāji var izmantot internetu,kas bija Sieksātes bibliotēkā. Visa uzskaite tiek veikta pie Rudbāržu bibliotēkas uzskaites.
Par bibliotēkas reorganizāciju lemts Skrundas novada domes sēdē 23.02.2012 ( prot.Nr.3,23.) pēc Latvijas Bibliotēkas padomes vēstules saņemšanas 14.02.2012.

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 150
 22
Izmantošana

Lietotāji

 266
 75
 191

Apmeklējumi

 3570
 2742
 828
 219

Izsniegumi

 5770
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 2
Krājums

Bibliotēkas krājums

 654
 1117
 6760
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 14
 7