Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Nīkrāces pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000431
 Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
 
 
 Ilze Zvirbule

Reģistrācijas dati

 90000015912
 07.07.2009
 BLB0467
 12.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 264A
 15.11.2013
 15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

 1899
 
Bibliotēka dibināta 1899.gadā, kā Briņķu biedrības bibliotēka. Ir bijuši 22 biedri, savs nams ar izrīkojuma zāli, skatuvi un 910 sējumiem.
1935. gadā Briņķu biedrības bibliotēkā bija 892 sējumi un tās vadītājs bija Ernests Kamerovskis.
Kara laikā bibliotēka tika pilnībā izpostīta un tikai 1950.gadā tā tika atjaunota. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Valentīna Salna.
No 1950.gada līdz 1973. gadam Nīkrāces pagastā bija divas bibliotēkas: Nīkrāces un Lēnu pagasta bibliotēkas. 1973.gadā bibliotēkas apvienoja un palika viena bibliotēka - Nīkrāces pagasta bibliotēka. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Ruta Dreimane.
No 1978. gada par bibliotēkas vadītāju strādāja Daina Jaunzeme.
No 1996. gada rudens bibliotēka atrodas skolas telpās un tās platība ir 28m2.
No 2005.gada marta bibliotēkā tiek ierīkota lasītava un tās platība ir 16 m2.
2005. gada 25.maijā bibliotēkā tiek pieslēgts internets.
2006.gadā beigās ar Tautas Partijas atbalstu bibliotēkai tiek piešķirti līdzekļi 2800 latu apmērā.
2007.gada februārī bibliotēkā tiek iegādāti jauni plaukti.
No 2008. gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā, to kopējā platība 80 m2.
Kopš 2009.gada jūlija bibliotēka ir pie Skrundas novada.
2018.gada 1.jūnijā par bibliotēkas vadītāju sāk strādāt Ilze Zvirbule.
 
Nīkrāces pagasta bibliotēka ir patstāvīga juridiska iestāde, kuras nolikums 2009.gada 29.decembrī(prot.Nr.17, 22§) atkārtoti apstiprināts Skrundas novada pašvaldības domes sēdē.
Bibliotēkas misija ir nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Apzinoties bibliotēkas kā kultūras institūcijas lomu nacionālās un lokālās identitātes saglabāšanā, bibliotēkas īpašā misija ir kultūrvēsturisko dokumentu vākšana, apstrāde, glabāšana un popularizēšana par Nīkrāces pagastu; pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamības nodrošināšana
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

 80
 10
Izmantošana

Lietotāji

 195
 55
 140

Apmeklējumi

 3622
 2815
 807

Izsniegumi

 3885
 536
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 15
Krājums

Bibliotēkas krājums

 667
 703
 5598
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 22
 9