Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Nīkrāces pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000431
 Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
 
 
 Daina Jaunzeme

Reģistrācijas dati

 90000015912
 07.07.2009
 BLB0467
 12.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 264A
 15.11.2013
 15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

 1899
 
Bibliotēka dibināta 1899.gadā, kā Briņķu biedrības bibliotēka. Ir bijuši 22 biedri, savs nams ar izrīkojuma zāli, skatuvi un 910 sējumiem.
1935. gadā Briņķu biedrības bibliotēkā bija 892 sējumi un tās vadītājs bija Ernests Kamerovskis.
Kara laikā bibliotēka tika pilnībā izpostīta un tikai 1950.gadu tā tika atjaunota. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Valentīna Salna.
No 1950.gada līdz 1973. gadam Nīkrāces pagastā bija divas bibliotēkas: Nīkrāces un Lēnu pagasta bibliotēkas. 1973.gadā bibliotēkas apvienoja un palika viena bibliotēka - Nīkrāces pagasta bibliotēka. Par bibliotēkas vadītāju strādāja Ruta Dreimane.
No 1978. gada par bibliotēkas vadītāju strādā Daina Jaunzeme
No 1996. gada rudens bibliotēka atrodas skolas telpās un tās platība ir 28m2.
No 2005.gada marta bibliotēkā tiek ierīkota lasītava un tās platība ir 16 m2.
2005. gada 25.maijā bibliotēkā tiek pieslēgts internets.
2006.gadā beigās ar Tautas Partijas atbalstu bibliotēkai tiek piešķirti līdzekļi 2800 latu apmērā. un
2007.gada februārī bibliotēka tiek pie jauniem plauktiem.
2008. gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā, to kopējā platība 80 m2
2009.gada jūlijs bibliotēka ir pie Skrundas novada.
 
Nīkrāces pagasta bibliotēka ir patstāvīga juridiska iestāde, kuras nolikums 2009.gada 29.decembrī(prot.Nr.17, 22§ atkārtoti apstiprināts Skrundas novada pašvaldības domes sēdē.
Bibliotēkas misija ir nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegtu atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā, izmantojot bibliotēkas krājumu, SBA un internetā pieejamos informācijas resursus, informācijas komunikāciju tehnoloģijas (IKT). Apzinoties bibliotēkas kā kultūras institūcijas lomu nacionālās un lokālās identitātes saglabāšanā, bibliotēkas īpašā misija ir kultūrvēsturisko dokumentu vākšana, apstrāde, glabāšana un popularizēšana par Nīkrāces pagastu; pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamības nodrošināšana
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

 80
 10
Izmantošana

Lietotāji

 217
 65
 152

Apmeklējumi

 5210
 3272
 1938

Izsniegumi

 6285
 4446
 1839
 794

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 13
 8
 5

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0

Elektroniska dokumentu piegāde

 34
Krājums

Bibliotēkas krājums

 601
 729
 5518
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 1
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 16
 21

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 5
 5
 1