Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Valkas novada Centrālā bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000812
 Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701
 
 
 Ginta Dubrovska

Reģistrācijas dati

 LV90009191255
 26.10.2009
 BLB0433
 08.01.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 12B
 21.04.2016
 20.04.2021

Vispārīgs raksturojums

 1923
 
1923. gada 7. februārī Valkas pilsētas valdes pilnvarotais Eduards Zāģers parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 505 grāmatas. Lasītāju uzskaites žurnāls liecina, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā.
 
Bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas pamatā apkalpo Valkas pilsētas iedzīvotājus, kā arī pilda Valkas reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas. Bibliotēka likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēta LR Bibliotēku reģistrā un veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddrabu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliogrāfēšanu un saglabāšanu,kā ari nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā uzkrāts un regulāri tiek papildināts novadpētniecības krājums par Valkas novadu.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša pirmajā ceturtdienā bibliotēka slēgta - spodrības diena. No 1. jūnija līdz 31. augustam ieskaitot sestdienās atvērta tikai jaunākās periodikas lasītava; pieeja datoriem un internetam ir nodrošināta.
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
 
Infrastruktūra

ĒKAS

 Pašvaldības īpašums
 1978

Ēkas funkcionalitāte

 
 

Bibliotēkas telpas

 898
 30
Izmantošana

Lietotāji

 1551
 480
 1071

Apmeklējumi

 27014
 17435
 9579
 43192
 7840

Izsniegumi

 48959
 7435
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 304
Krājums

Bibliotēkas krājums

 2356
 2563
 35672
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 3
 
 5
 2
 4

Bibliotēkas vietne

 
Latviešu valoda
 Google
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 62
 78
 3