Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Nīkrāces pamatskolas bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas
 LV-BIB-012779
 Dārza iela 3, Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320
 
 
 
 Svetlana Rudzīte

Reģistrācijas dati

 BLB0860
 10.03.2004

Iestādes piederība

 Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

 2668
 15.03.2013
 16.03.2019

Vispārīgs raksturojums

 2004
 
Nīkrāces pamatskolas bibliotēka tika reģistrēta 2004. gada 10. martā, lai nodrošinātu skolēniem un pedagogiem mācību darba kvalitāti. Pamatā skolā bibliotēka veidota no mācību literatūras, metodiskajiem līdzekļiem, daiļliteratūras, vārdnīcām dažādos mācību priekšmetos un skolai dāvinātajām grāmatām.
 
Nīkrāces pamatskolas bibliotēka ir izveidota 2004. gadā. Kā bibliotēka aktīvi darbojās līdz 2009. gadam, līdz 2015. gada 1. septembrim tika veidota kā grāmatu krātuve. Ar 2015. gada 1. oktobri tā atsākusi savu darbību, tika veikta jauna grāmatu inventarizācija un jaunas grāmatu sistēmas izveide.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1996

Bibliotēkas telpas

 20.3
 1
Izmantošana

Lietotāji

 79
 61
 18

Apmeklējumi

 158
 36
 122

Izsniegumi

 622
 610
 12
 488

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

 0

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

 0
Krājums

Bibliotēkas krājums

 48
 18
 11366
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 0
Darba kvalitāte

Profesionālās pilnveides izglītības programmas un izglītojoši pasākumi

 0

Video

Skaņas dati