Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Kārķu pagasta bibliotēka

Pamatinformācija

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000828
 Ausmas, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716
 
 
 
 Inga Bāliņa

Reģistrācijas dati

 90009247224
 25.01.2010
 BLB0446
 09.01.2004

Iestādes akreditācija

 778A
 07.09.2015
 07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

 1930
 
2004.gadā no Latvijas Valsts vēstures arhīva iegūta izziņa, ka Kārķu pagasta padomes bibliotēka dibināta 1930.gadā. 1930.gada 17.martā Kārķu padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 673 grāmatas. Krājumu iznīcina Otrais pasaules karš. Šodienas grāmatu krājums sākts komplektēt 1947.gada 1.decembrī. No šī laika komplektēšana un rekomplektēšana vairs netiek pārtraukta.
 
Kārķu pagasta bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1939

Ēkas funkcionalitāte

 

Bibliotēkas telpas

 85
 12
Izmantošana

Lietotāji

 196
 53
 143

Apmeklējumi

 2615
 1266
 1349

Izsniegumi

 4830
 571
 
 

Starpbibliotēku abonements

 

Digitalizācija pēc pieprasījuma

 1
Krājums

Bibliotēkas krājums

 553
 569
 6169
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 2
Digitalizācija

Digitalizācija

 0
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 39
 5
 1