Lūdzu uzgaidiet!
Lejupielādēt koordinātes Sūtīt failu uz e-pastu

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

Pamatinformācija
Jērcēnu pagasta bibliotēkai -informācijas centram -85

Uzņēmums

 
Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību
 LV-BIB-000827
 Jērcēnmuiža, Jērcēni, Jērcēnu pag., Strenču nov., LV-4715
 
 
 
 Ilvija Ķimse

Reģistrācijas dati

 90009137263
 03.08.2009
 BLB0445
 01.02.2011

Iestādes piederība

 Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

 343A
 07.09.2015
 07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

 1929
 
1929.gadā. 23.aprīlī Jērcēnu pagasta valde pilnvarojusi pagasta darbvedi Arnoldu Jekali saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku. 25.aprīlī A.Jekalis parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai. Bibliotēka atradusies Jērcēnu pagasta namā.
 
Jērcēnu pagasta bibliotēkai- informācijas centram ir kultūras, informācijas, izglītības un sociālās, kā arī izklaidējošās funkcijas.
Darba laiks

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

 
 
Katra mēneša 1. un 3. trešdiena Ģimenes atbalsta centrā "Liepugatves" no plkst.9.00-13.00
Piedāvājums

Pakalpojumi

 
 
 
Infrastruktūra

Ēka

 Pašvaldības īpašums
 1900
 
 
Bibliotēka atrodas vecā muižas ēkā, muižas komplekss ir Latvijas Piļu un Muižu Asociācijas biedrs. Ģimenes atbalsta centrā "Liepugatves" atrodas bibliotēkas ārējās apkalpes punkts.

Bibliotēkas telpas

 81
 6
Izmantošana

Lietotāji

 136
 21
 115

Apmeklējumi

 3447
 3067
 380

Izsniegumi

 4426
 163
 
 

Starpbibliotēku abonements

 
Krājums

Bibliotēkas krājums

 289
 602
 5283
 
 
Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas

 
 
 
ALISE
 2
 
 1
 2
Darba kvalitāte

Bibliotēkas darba kvalitāte

 2
 57
 22